szem

Irodaházak, egyéb objektumok őrzése, portaszolgálata

Teljes körűen vállaljuk irodaházak, termelőüzemek recepciós szolgáltatását és komplex őrzését!

BŐVEBBEN

Koncertek, sportesemények, rendezvények biztosítása

Gondoskodunk róla, hogy a rendezvény résztvevői biztonságban érezzék magukat!

BŐVEBBEN

Építkezések őrzése, felvonulási területek biztosítása

Vigyázunk arra, amit épít, vagy felújít, tételesen őrizzük értékeit!

BŐVEBBEN

Személyvédelem, védett irodák, lakhelyek őrzése, biztosítása

Bízzon bennünk, megvédjük Önt! Aludjon nyugodtan, megóvjuk szeretteit, otthonát!

BŐVEBBEN

Magánnyomozás, adat- és információgyűjtés

Bizalmatlan? Többet szeretne tudni?
Utánajárunk, minden információt diszkréten kezelünk!

BŐVEBBEN

Rólunk

Küldetésünk a szakmailag megalapozott, kulturáltan végzett vagyonvédelmi szolgáltatások biztosítása Partnereink számára. Célunk, hogy Megbízóinkat tehermentesítsük az őrzés-védelemmel kapcsolatos gondok alól és biztosítsuk számukra a zökkenőmentes, zavartalan működést.

Szolgáltatásaink alapja a kölcsönös bizalom és a maximális diszkréció.


Jelmondatunk: „A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT”

A közel 20 éves szakmai tapasztalat, továbbá az elmúlt években a szakmát érintő pozitív jogszabályi változások arra inspiráltak minket, hogy egy magas szintű minőségbiztosítási rendszert létrehozva építsük fel vagyonvédelmi vállalkozásunkat. Minőségünk „záloga” a vagyonőrökkel szemben támasztott követelmények, a rendszeres képzés, a kiváló technikai háttér, valamint az ország területét lefedő kapcsolatrendszer.

Szolgáltatásaink

Feladatunk a Megbízóink és leendő Ügyfeleink igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése, illetve ezen igények alapján minőségirányítási rendszerünk folyamatos továbbfejlesztése. E fejlesztés iránt elkötelezettek vagyunk.

Minőségpolitikánkat és minőségcéljainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, valamint aktualizáljuk a célszerűség és az alkalmasság szempontjából.

Élőerős őrzés

A tevékenységünk legszélesebb köre, melyben két fő területet különböztetünk meg. Egyfelől az „objektumőrzést”, másrészről építési „területőrzést”, a hozzá tartozó gépekkel és vagyontárgyakkal együtt.

Az objektumőrzés során vagyonőreink állandó felállítási helyeken, járőrútvonalak mentén teljesítenek szolgálatot, kiegészítve olyan technikai eszközökkel, melyek az őrzendő objektum specifikumait szem előtt tartva az őrzés-védelem hatékonyságát növelik. Az őrző-védő szolgálat feladata a személy- és járműforgalom, a ki- és beléptetés, továbbá a bizonylatok alapján az áruforgalom ellenőrzése, valamint a kulcsok kezelése. A felügyelt biztonságtechnikai eszközök jelzései alapján a vagyonőrök megteszik a különböző – rendkívüli eseményekre előírt – intézkedéseket.

A területőrzés az élőerős őrzés speciális esete, amely során akár változó helyszíneken és létszámmal látjuk el a vagyontárgyak védelmét. Ennek a szolgálati formának a legtipikusabb esete a bekerítetlen építési területek védelme. A biztonsági őrök azonosítják be- és kiszállításkor a bizonylatok tartalmát az elvárható anyag-eszköz, illetve áruismeret alapján, így nyomon követhető a kivitelezők, alvállalkozók nagyobb értékű eszközeinek mozgatása. Elkülönített módon – egyszer használatos, egyedileg sorszámozott plombákkal – őrizzük a tételes őrzésre átvett eszközöket.

Recepciós szolgáltatás

A szolgálatteljesítés recepciós formája manapság már túlmutat az objektumokba belépő személyek dokumentálásán és szűrésén. Nagy hangsúlyt fektetünk az adott vállalkozás, létesítmény rendeltetésének megfelelő képesítéssel – szükség esetén nyelvtudás, jó kommunikációs készség, megjelenés – ellátott recepciós delegálására. A vendégek és az alkalmazottak elsődlegesen a portaszolgálatot ellátó személlyel találkoznak, az első benyomás ezen interakción keresztül alakul ki, amely minősége mind a Megbízó, mind a vállalkozásunk számára fontos.

A recepciós szolgálat átveszi és továbbítja a leveleket, küldeményeket, kezeli a telefonközpontot, az informatikai, irodatechnikai eszközöket és felügyeli a biztonságtechnikai rendszereket, miközben udvariasan tájékoztatja és útbaigazítja a vendégeket.

Kivonuló és járőrszolgálat

Megrendelőink igényei szerint, amennyiben az őrzött terület kiterjedésének nagysága vagy tagoltsága, illetőleg a védendő területek jelentős száma azt indokolja, gépjárművel ellátott járőrszolgálat segít a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

A járőrszolgálat abban az esetben működik a leghatékonyabban, amennyiben technikai eszközökkel védett objektumok területén alkalomszerűen és változó időben megjelenik, ellenőriz, riasztás esetén pedig reagál. A távfelügyelettel rendelkező objektumokhoz kivonuló szolgálatot biztosítunk.

Rendezvénybiztosítás

Biztosítjuk Megbízóink különböző programjait, rendezvényeit, ezek helyszíneit előzetesen bejárjuk és vázoljuk javaslatainkat. A peremvonalak mentén is ellenőrizzük a belépési-tartózkodási jogosultságot, technikai eszközök segítségével megakadályozzuk a közbiztonságra veszélyes eszközökkel történő belépést. A biztosított területen fenntartjuk a rendet, garantáljuk a védett személyek, előadók testi épségét, felügyeljük a lebonyolító személyzet mozgását, illetve biztosítjuk a menekülési útvonalakat. A rendzavaró személyeket tapasztalt munkatársaink a lehető legkisebb feltűnés nélkül kikísérik a helyszínről.

valami valami valami

Személyvédelem

Veszélyeztetettségi tényezők figyelembe vételével szervezzük meg és gondoskodunk a védett személy biztonságáról a lakhelyén, átmeneti tartózkodási helyén, valamint nyilvános helyeken és közlekedés közben. Igény esetén a személyvédelmet ellátó kollégánk segít a napi programok lebonyolításában, technikai jellegű ügyintézések elvégzésében. Ez lehet akár szállásfoglalás, útvonaltervezés, a szálláshelyek biztonsági szempontból történő áttekintése, illetve átvizsgálása is.

Szükség szerint prémium gépjárműveink igénybevételével is tudjuk kombinálni a személyvédelmet, mely során diszkréten és szakszerű módon, kulturált testőreink közreműködésével kísérjük az Ügyfelet különböző szituációkban.

valami valami valami

Követeléskezelés

A Megbízó követelésének nem peres eljárás útján történő érvényesítése segít a kintlévőség legrövidebb időn belüli birtokba vételéhez. Ezen tevékenység magában foglalja az adós anyagi helyzetének elemzését, értékelését, írásban és szóban történő tárgyalásokat, melyek olyan formában kerülnek dokumentálásra, hogy felhasználhatóak legyenek jogi eljárás során is.

Magánnyomozás

Hatósági engedéllyel rendelkező magánnyomozóink – a törvényesség betartásával és a személyiségi jogok figyelembevételével – kellő tapintattal szerzik be az igényelt adatokat, információkat, valamint kezelik a kényes és bizalmas ügyeket.

Adatokat gyűjtünk az üzleti döntések előkészítése, megalapozása céljából, megvizsgáljuk az üzleti partnerek anyagi helyzetét, fizetési képességét és szándékát. Feldolgozzuk Ügyfeleink érdekeit sértő biztosítási, lízing, és más fedezet elvonási ügyeket, megállapítjuk a vitatott érték, vagyontárgy helyét, illetve hozzájárulunk a visszaszármaztatásához.

Információkat gyűjtünk a célszemélyről lakó-, tartózkodási- és munkahelyén, szűkebb környezetében, megállapítjuk kapcsolatait, egzisztenciális körülményeit, illetve vagyoni helyzetét. Felkutatjuk az ismeretlen, vagy eltűnt személyeket, adósokat, tanúkat, megállapítjuk tartózkodási helyüket, munkahelyüket, elérhetőségüket.

Kapcsolódó
szolgáltatásaink

Igény szerint Megbízóink létesítményeinek üzemeltetését is vállaljuk, mely az épületek általános fenntartására és karbantartására, az eszközök és berendezések állagának megóvására irányul.

Ezen árukapcsolás megkönnyíti a Megbízó mindennapi életét, a kapcsolattartás csak egy vállalkozás megbízott képviselőjével történik, aki azonnal reagál a felmerülő igényekre. Leegyszerűsödik az üzemeltetett objektummal kapcsolatosan felmerülő problémák kiküszöbölése, orvoslása.

Műszaki üzemeltetés

Tevékenységünk kiterjed az üzemeltetett telephely létesítményeinek működtetetésére, karbantartására, meglévő eszközök üzemeltetésére, az elvégzett tevékenységek nyilvántartására. A nyilvántartott karbantartási tevékenység és az állagfelmérés lehetőség a Megbízó számára egy hatékonyabb költségvetés felállítására, valamint előjelezhetőek a nagyobb befektetést igénylő beruházások.

Takarítás

Takarítási szolgáltatást bármilyen felhasználású ingatlanban el tudunk látni (rendszeres napi takarítás; időszakosan pl. negyedévenként ismétlődő nagytakarítás; üvegfelületek, szőnyegfelületek tisztítása, folttaszító kezelése, higiéniai adagolórendszerek biztosítása, töltése; stb.). Munkánkat nagy gonddal, szakértői háttérrel, felkészült kollégákkal, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő anyagokkal, tisztító- és ápolószerekkel, korszerű gépekkel és eszközökkel végezzük.

Kertészet, egyéb munka

A létesítményhez tartozó kültéri zöld- és épített felületek kezelése és a beltéri növénygondozási feladatok ellátása is kiegészítő tevékenységünk. Szolgáltatásunk tartalmazza a parkfenntartás, dísznövény ápolási feladatok ellátásán túlmenően a járdák, udvarok takarítását, karbantartását. Téli időszakban a fenti szolgáltatás keretén belül végezzük a síkosság-mentesítés, illetve a hó eltakarítással kapcsolatosan felmerülő feladatokat is.

Referenciák

Objektumok, telephelyek őrzése

• AGROBARACS Mezőgazdasági Zrt. – Baracs
• ALISCA-MAG Kft. – Sárbogárd
• ARANYFÜRT Mezőgazdasági Kft. – Szekszárd
• ASZFALT HUNGÁRIA Kft. – Nagykanizsa, Szekszárd
• AUTÓ MÁTÉ Kft. Peugeot és Citroen szalon – Dunaújváros
• AVIUM 2000 Baromfifeldolgozó Kft. – Besnyő-Felsőbesnyő
• BAKATI PLUS Kft. – Szeged
• BARTÓK PROJEKT Kft. – Budapest, Bartók Udvar
• BÁTASZÉKI GABONA Kft. – Bátaszék
• BÁT-GRILL Kft. – Bátaszék
• BELLIMMO Kft. – Kaposvár, Szekszárd
• BUDAMOBIL-CARGO Kft. – Kalocsa
• COLAS Hungária Zrt. – Budapest
• DELTA PONT 2002 Kft. – Szekszárd, Sió Motel
• EUROASZFALT Kft. – Szekszárd
• GEMENC Autócentrum Kft. Opel és Chevrolet szalon – Szekszárd
• GOLD BOLT Kft. – Szeged
• HILCZ ÉS FIA Kft. Mazda és Yamaha szalon – Kakasd
• INFOGROUP FM Kft. – Budapest, Bartók Udvar
• INNOTESZT Kft. – Nagykanizsa
• MENTES Autóház Kft. Skoda szalon – Dunaújváros
• PEGASO LINEA ITALIA Kft. – Szekszárd
• PHILIPS LIGHTING HUNGARY Kft. – Tamási
• PROBIO Zrt. – Balatonfüred, Esterházy és Kisfaludy Strand
• ROSSMANN Drogéria üzletek – Bonyhád, Dombóvár, Szekszárd
• STRABAG Zrt. – Baja
• STRAVIA Kft. – Kiskunhalas
• SZEKSZÁRDI VAGYONKEZELŐ Kft. – Szekszárd
• VM DASZK Csapó Dániel Középiskola – Szekszárd

Recepciós szolgáltatás

• BARTÓK NEXT Kft. – Budapest, Bartók Udvar
Angol nyelvű recepciós szolgáltatás biztosítása
• BARTÓK PROJEKT Kft. – Budapest, Bartók Udvar
Angol nyelvű recepciós szolgáltatás biztosítása
• DELEGO Kft. – Budapest, Irodaház
Recepciós szolgáltatás biztosítása
• INFOGROUP FM Kft. – Budapest, Bartók Udvar
Angol nyelvű recepciós szolgáltatás biztosítása
• PHILIPS LIGHTING HUNGARY Kft. – Tamási
Angol nyelvű recepciós szolgáltatás biztosítása

biztonsági őr

Építési területek őrzése

• 2F-BAU Kft.
Szekszárd: DPD logisztikai központ építése
• ALISCA BAU Építő Kft.
Nemesnádudvar: szennyvíztisztító-tároló építése
Bátaszék: tanuszoda építése
• BETONÚT Zrt. Szekszárdi Főmérnökség

Pécs, Kaposvár, Dunaföldvár, Békéscsaba, Balatonkeresztúr,
Bogyiszló, Bátaszék, Harkány: útépítési munkák
• BILFINGER BERGER Hungária Kft.
M6-os autópálya építésének előkészületi munkái
• COLAS Hungária Kft.
Szekszárd-Bóly: M6-os autópálya építése
• COLAS Hungária Zrt.
Budapest: M0-ás autópálya szakasz építése
• EUROASZFALT Kft.
Dunaföldvár, Makó, Paks, Szekszárd, Tolna: útépítési munkák
Dél-Balaton és Sió-völgye regionális kommunális
hulladékgazdálkodási projekt kivitelezése
Bóly, Érd, Szederkény, Szentlőrinckáta, Szombathely,
Tápiószentmárton, Úri: szennyvíztisztító telep építése
• ÉPKER Kft.
Budapest: Aranyszarvas Lakópark és Zaragoza Kert építése
• G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. KÉSZ Holding Zrt.:
építési területek őrzése
• HALAS-ÚT Kft.
Hódmezővásárhely: útépítési munkák
• HEOSCONT Hungária Kft.
Dunaújváros-Nagyvenyim: M6-os autópálya építése
• HÓDOSI VÍZÉPÍTŐ Kft.
Alsópél-Szabadtonpuszta: 4-5 számú halastavak építése
• KÉSZ Zrt.
Budapest, Dunaújváros, Esztergom, Gyöngyös, Kaposvár,
Kecskemét, Veszprém: építési területek őrzése
• KÖZGÉP Zrt.
Dél-Balaton és Sió-völgye regionális kommunális hulladékgazdálkodási projekt kivitelezése
• MAHÍD 2000 Zrt.
Szekszárd: M9-es autóút „B” projektelem építése
• MUREXIN Kft.
Szekszárd: MUREXIN gyár építése
• STRABAG Zrt.
Szekszárd: északi elkerülő út építése
• SWIETELSKY Építő Kft.
Paks, Dunakömlőd: útburkolat megerősítési munkák
• SZEKSZÁRD M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA
Szekszárd: Temető bővítése
• TIPKŐ Kft.
Békéscsaba, Szeged: Szennyvíztelep építése
• TRIUT Kft.
M9-es autóút építése
• T-TRANS FŐÉP Kft.
Szekszárd: Hotel Merops építése
• WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Budakeszi, Répcelak: szennyvíztisztító telep építése
Budapest, József nádor tér: mélygarázs építése
Budapest, Angelo Rotta rakpart: ugrótorony építése
Budapest, Margit-sziget: teniszcentrum építése
Szeged: nagybani piac építése

ikonok és logó
Keressen minket, kérje szolgáltatásainkat!
Sikabonyi Péter

Sikabonyi Péter Balázs
cégvezető

Telefon: +36 30 330 6666
sikabonyip@collectivesecurity.hu

Bakodi Róbert

Bakodi Róbert
ügyvezető, magánnyomozó

Telefon: +36 30 625 4400
brobert@collectivesecurity.hu

Célul tűztük ki, hogy kiváló, minőségi szolgáltatást nyújtsunk.

„A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT”

totop